POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy - w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych jest Julia Wiszniewska Fotografia, który funkcjonuje pod adresem juliakarkoszka.pl.  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Strona wykorzystuje dane osobowe w celach:

 • Obsługi formularza kontaktowego (“Kontakt”)

 • Prowadzeniu systemu komentarzy

 • Newslettera

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach strony odbywa się za pomocą:

 • Dobrowolnie wprowadzonych informacji w formularzu kontaktowym w celu umówienia się na reportaż ślubny bądź sesję zdjęciową

 • Plików cookies (tzw. ciasteczek)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świdczenie w/w usług.

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych oraz prawo użytkownika do prywatności.

 2. Strona jest hostowana na serwisie operatora: webwave.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania do treści danych osobowych, ich usunięcia lub sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 5. Administrator będzie przechowywał dane użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania czynności zawartych w umowie (określonej innymi przepisami), np: rachunkowości. Dane te w odniesieniu do danych marketingowych będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata.

 6. Użytkownik posiada prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.

 7. W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do krajów trzecich, czyli administrator nie przesyła ich poza teren UE.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z:

 •  przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

 •  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

 •  w celu utworzenia lub określenia Oferty/Umowy z użytkownikiem, bądź jej rozwiązania lub wprowadzenia zmian

 • w zakresie prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną

 • w zakresie niezbędnego wypełnienia prawnie uzasadnionych celów, których przetwarzanie nie narusza praw i wolności użytkownika

 

2. Kontakt z administratorem strony możliwy jest poprzez formularz kontaktowy bądź e-mail: kontakt@juliawiszniewska.com

3. Administrator  ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4. Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Dane osobowe użytkownika przekazywane są tylko podwykonawcom administratora, tj. dostawcom usług informatycznych lub osobom z którymi administrator ściśle współpracuje, do grupy której należą:

 • kurierzy

 • firma hostingowa

 • operatorzy pocztowi

 • upoważnieni pracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony

 

Pliki cookies - ciasteczka

 1. Witryna juliakarkoszka.pl używa plików cookies (tzw. “ciasteczek”). Plik cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer www do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są rozpoznane za każdym razem gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, a witryna rozpoznaje urządzenie z którego łączy się użytkownik. Serwer odczytuje jedynie informacje, które zostały w nim utworzone. Ciasteczka ułatwiają więc nam korzystanie ze wcześniej odwiedzonych witryn. Informacje w nich gromadzone dotyczą: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, języka, dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego (który znajduje się w zakładce “Kontakt”).

 2. Dane te służą do usprawnienia funkcjonowania serwisu, poprzez sprawdzenie w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny juliakarkoszka.pl. Do tego celu używam Google Analitics, które rejestruje zachowania użytkownika na stronie. Pliki cookies pomagają zidentyfikować użytkownika, dopasowując treści do jego potrzeb. Stosuje pliki cookies tylko i wyłącznie do doskonalenia standardu serwisu juliakarkoszka.pl a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Julia Wiszniewska Fotografia.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookies, tzn. usunięcia plików cookies bądź blokowanie plików cookies. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Korzystając ze strony www.juliakarkoszka.pl akceptujesz jej Politykę Prywatności. Jeśli nie jesteś w stanie jej zaakceptować, proszę o nie korzystanie mojej strony.

 2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści strony “Polityka Prywatności”. Użytkowników proszę o okresowe sprawdzanie treści “Polityki Prywatności”.

 3. W razie pytań dotyczących “Polityki Prywatności” proszę o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy bądź e-mail: kontakt@juliawiszniewska.com